Delegacija iš Baltarusijos

2016 m. spalio 21 d. Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje lankėsi delegacija iš Ašmenos (Baltarusijos Respublika). Delegaciją sudarė Ašmenos sporto ir turizmo skyriaus vadovo pavaduotojas Aliaksei Dervis, Ašmenos švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vyresnioji specialistė Zhana Zahorskaya, vaikų lopšelio-darželio Nr.6 direktorė Maryna Melnikova, direktoriaus pavaduotoja Maryna Yarkevich ir auklėtojos bei kiti specialistai.

Ši delegacija lankėsi Vilniaus rajone, vykdant tarptautinį projektą „Integruoto požiūrio į energijos taupymo programos plėtrą sukūrimas“, kurio organizatorius yra Ašmenos vaikų lopšelis – darželis Nr. 6, o projekto dalyvis – Vilniaus r. Nemenčinės vaikų darželis.

Svečius lydėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Nemenčinės vaikų darželio direktorė Ivona Voinič ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Valerija Račinska.

Susirinkusius svečius pasveikino lopšelio-darželio ugdytiniai. Jie padeklamavo eilėraštukus ir padainavo dainą trimis kalbomis: lietuvių, lenkų ir rusų. Direktorė Ivona Marija Matveiko papasakojo svečiams apie lopšelio-darželio veiklą, pristatė Vaiko gerovės komisijos vykdytą projektą „Nuo mažens mokausi saugoti gamtą“. Svečiai apžiūrėjo darželį ir išreiškė viltį ateityje ieškoti bendradarbiavimo galimybių.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daina Jermak