Grybų karas

Spalio 27 dieną Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai skubėjo į grybų gegužinę. Vaikai, pasipuošę grybų kaukėmis, ruošėsi dainuot, šokti... Bet dvi žaliuokės pasijuokė iš Paliepės (auklėtoja Danutė Vitkūnienė) sijono ir prasidėjo tikras „grybų karas“- Baravykas (logopedė Zuzana Trocka) grybus rykiavo, ant pirštų skaičiavo... Paliepė savo vyrą Baravyką tik gyrė.. Net Vilkas (auklėtoja Daina Jermak) Grybų Vado neperkalbėjo, nors ir šilko skarą poniai Baravykienei atgabeno.... Ne visi grybai norėjo kariauti: Lepšis (auklėtojos padėjėja Daiva Jurevič), Bobausis (auklėtojos padėjėja Natalija Blažienė) ir Kazlėkas (auklėtojos padėjėja Vanda Kovalevska) iškeliavo žvejoti. Kelmutienė (auklėtoja Lilija Ceiko) savo vyro Kelmučio (auklėtoja Gražina Švaikovskaja) kariauti neišleido, o liepė surasti kitą kelmą. Ūmedėlė (meninio ugdymo mokytoja Edita Staniulionienė) per tą nelemtą karo žinią taip ir neištekėjo... Laimei, kad į mišką grybaut atskubėjo vaikai. Taip ir baigės grybų mūšis. O grybų gegužinė prasidėjo. „Grybai“ dainavo, šoko, rankom plojo, žodžiu, smagiai pasilinksmino. O šią istoriją Jums aprašė ir vaikams Just. Marcinkevičiaus „Grybų karą“ skaitė Musmirė (auklėtoja Nerija Četrauskaitė).