Išleistuvės „Drugelių“ grupėje

Sudie, tauškutės lėlės
Ir meškine tylus.
Sudie, darželi mielas,
Uždarom vartelius.
Čia žaisti buvo linksma,
Tarp saulės ir gėlių,
Tiktai širdelė linksta
Prie mokslų didelių.
Dilin dilin – ar girdite – dilin
Skambutis naujas draugas –
Vilioja mus tolyn.

Gegužės 26-ąją gausus būrys tėvelių, senelių, broliukų ir sesučių susirinko į svarbiausią darželinukų šventę – išleistuves. Šiais metais su darželiu atsisveikino net 14 ugdytinių. Darželio salėje skambėjo dainelės, eilėraščiai, išleistuvininkai šoko atsisveikinimo šokį. Kaip ir kasmet, susirinkusiuosius sveikino darželio direktorė Ivona Marija Matveiko. Ji palinkėjo sėkmės tolesniuose moksluose ir įteikė vieną priešmokyklinio ir trylika ikimokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimų. Auklėtoja vaikučiams padovanojo atsiminimui knygeles ir kompaktinius diskus su nuotraukomis. Išlydėti į mokyklą atėjo ir mažieji draugai iš „Paukštelių“ grupės, kurie padainavo puikią dainą apie draugystę. Tėvelių atstovai darželio direktorei, pedagogams ir personalui padėkojo už metus, praleistus kartu su jų vaikučiais, pagalbą, paramą. Gausų išeinančių vaikučių būrį primins darželio kieme pasodinta šešių medelių alėja.

Auklėtoja Daina Jermak