Šventoji Vakarienė „Drugelių“ grupėje

Gruodžio 21 dieną „Drugelių“ grupės ugdytiniai baigė įgyvendinti projektą „Atvažiuoja Kalėdos...“. Kūčių vakarienė – tai šventė, kur susilieja katalikiškoji Vigilija su prosenoviškais Kūčių papročiais. Prie Advento Kalendoriaus prisiminė visus Advento renginius ir sėdo prie baltai padengto stalo. Vaikai aiškinosi, kodėl ant stalo dėjome šieną, kokią prasmę turi kiekvienas Šventos Vakarienės patiekalas, kaip senų senovėje dalijosi obuoliu bei duonos riekele, linkėjo vieni kitiems gerų ir gražių dalykų. Ir, žinoma, vaišinosi.

Kalėdinėse dirbtuvėlėse gamino atvirukus ir su nuoširdžiausiais linkėjimais nešėsi juos į namus.

Projektas „Atvažiuoja Kalėdos...“ pasibaigė. Tikiuosi, kad vaikai sužinojo daug naujo ir įdomaus apie patį paslaptingiausią metų laikotarpį – Adventą.

Mokytoja Nerija