„Tau, Lietuva!“

Vasario 14 dieną Vilniaus rajono Maišiagalos krašto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai bei jų mokytojai tradiciškai rinkosi į Maišiagalos Houvalto rūmus Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Drauge su vaikais į renginį „Tau, Lietuva!“ atvyko ir gausus būrys svečių: Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė, l. e. vedėjo pareigas, Ilona Tučinska, Maišiagalos tradicinių amatų centro vedėja Jolanta Lapinskaja, NDKC Maišiagalos skyriaus vedėja Tatjana Sinkevič, Maišiagalos kun. prelato Juzefo Obrembskio muziejaus vedėja Juzė Markėvič, Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos struktūrinio padalinio Maišiagaloje vedėja Alina Jodko ir švietimo įstaigų direktoriai.

Šventė prasidėjo Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų kūrybinių darbų parodos „Paslaptingasis Vilniaus kraštas – legendos, padavimai, pasakojimai“ atidarymu ir Lietuvos Respublikos himnu. Po himno visus pasveikino renginio šeimininkė, Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio direktorė Ivona Marija Matveiko.

Pilietinio šventinio renginio metu vaikai ne tik šoko, dainavo, žaidė tradicinius lietuvių liaudies žaidimus, deklamavo eiles Lietuvai, bet ir klausėsi mokytojų Editos Staniulionienės ir Nerijos Četrauskaitės sekamų Maišiagalos krašto legendų ir padavimų.

Šventės pabaigoje visus susirinkusius pasveikino Vilniaus rajono vicemerė Teresa Demeško ir renginio dalyviams įteikė padėkos raštus.
Jau tradicija tapo Vasario 16-osios renginį pabaigti visiems žinoma Vasiliausko daina „Žemėj Lietuvos“.

Iš visos širdies visiems šventės dalyviams dėkojame už pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimą!

Mokytoja Nerija Četrauskaitė