Tėvų susirinkimas

2016 m. rugsėjo 28 d. lopšelyje-darželyje įvyko ugdytinių tėvų susirinkimas. Direktorė Ivona Marija Matveiko pristatė susirinkusiems 2016-2017 m.m. lopšelio-darželio veiklos programą ir jos prioritetus. Taip pat buvo pristatyta lopšelio-darželio taryba. Susirinkime gausiai dalyvavo ugdytinių tėvai, darželio pedagogai ir specialistai.