Maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Vaikai maitinami tris kartus per dieną.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti 15 dienų valgiaraščiai, su kuriais tėvai gali susipažinti grupių stenduose ir interneto svetainėje.

Lopšelio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis:

1–3 metų amžiaus vaikų valgiaraštis (1 MB)

Darželio grupių 3 savaičių perspektyvinis valgiaraštis:

4–6 metų amžiaus vaikų valgiaraštis (1 MB)

Informacija atnaujinta