Program kształcenia przedszkolnego

Współczesne placówki przedszkolne rozszerzyły zakres swojej działalności zarówno pod względem treści, jak i funkcji: edukacja przedszkolna jest nierozerwalnie związana z procesami globalizacji społeczeństw, a to wymaga rozbudowy zakresu świadczonych usług przedszkolnych – modeli grup, różnorodności programów kształcenia, spełniających zarówno oczekiwania społeczne, jak i oczekiwania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:

  • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, przygotowanie dzieci do szkoły;
  • umożliwienie rodzicom kontynuacji pracy zawodowej, realizacji kariery;
  • zapewnienie rodzinom pomocy pedagogicznej i psychologicznej oraz wsparcia społecznego.

Celem kształcenia jest pomoc w zaspokajaniu naturalnych potrzeb dziecka – potrzeby poznawczej, społecznej, potrzeby autoekspresji, potrzeb kulturowych, etnicznych, a także ochrona i wzmocnienie zdrowia fizycznego i psychicznego, w celu osiągnięcia wszechstronnego rozwoju dziecka, poprzez zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska wychowawczego, dbanie o kulturę uczenia się oraz zrównoważony rozwój, a także poprzez współpracę z rodziną.