Struktura i kontakty

Żłobek-przedszkole w Mejszagole
Ul. Kiemeliu 7A, mst. Mejszagoła, rej. Wileński LT-14240
Tel./fax (8 5) 2 494 330
El. poczta maisiagalos.ld@gmail.com
Czas pracy: I-V od 7.00 godz. do 17.30 godz.
Kod placówki 191324454
Dyrektor Ivona Marija Matveiko, tel. 864028725