„Nauczyciele też się uczą”

Żłobek – Przedszkole w Mejszagole realizuje projekt programu Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”.
Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami polonijnymi z pięciu europejskich państw: Wlk. Brytanią, Belgią, Norwegią, Hiszpanią i naszym przedszkolem.
Projekt ten jest skierowany do nauczycieli i kadry zarządzającej szkół polonijnych. Głównym celem podejmowanych w projekcie działań jest wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, a przede wszystkim wypracowanymi rezultatami projektu jakimi są m.in. metodyczne kursy e-learningowe.
Kursy te skierowane do nauczycieli polonijnych i obejmujące swą tematyką metodykę nauczania w języku polskim będą powstawały cyklicznie przez cały okres trwania projektu tj. do sierpnia 2020 r. Tematyka kursów będzie ściśle powiązana z potrzebami w zakresie szkoleń metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli edukacji polonijnej (na podstawie przeprowadzonej przez MODM w Białymstoku analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli polonijnych z instytucji partnerskich). Pierwszy kurs e-learningowy „Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej” jest już dostępny na stronie internetowej projektu – polonia.modm.bialystok.pl . Udział w kursach e-learningowych jest całkowicie bezpłatny. Osobom, które ukończą dany kurs zostanie wystawiony i wysłany certyfikat ukończenia kursu e-learningowego.
Żłobek ‒ Przedszkole w Mejszagole zaprasza nauczycieli do udziału w kursach e-learningowych. Uczestnictwo w kursach ,,Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” jest bezpłatne.
Więcej informacji: http://polonia.modm.bialystok.pl/mod/page/view.php?id=160

Dyrektor Żłobka ‒ Przedszkola w Mejszagole
Iwona Maria Matwiejko