Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus plus – Akcja K02, Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji.

Czas trwania projektu:
01.09.2017 – 31.08.2020

Organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie:
Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (koordynator)
Przedszkole w Mejszagole (Litwa)
Szkoła Polska w Barcelonie i Tarragonie (Hiszpania)
Stowarzyszenie ProPolonia (Belgia)
Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu (Wielka Brytania)
Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Norwegia)

Cele projektu:

 1. Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotowego w jęz. polskim; podniesienie ich kompetencji metodycznych, przedmiotowych, psychologicznych i międzykulturowych.
 2. Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej placówkami polonijnymi w zakresie zarządzania polonijną placówką oświatową.
 3. Opracowanie programu doskonalenia metodycznego nauczycieli polonijnych obejmującego wiedzę przedmiotową i metodyczną.
 4. Opracowanie pakietu metodycznego nauczyciela szkoły polonijnej, zawierającego materiały metodyczno-dydaktyczne.
 5. Opracowanie metodycznych kursów e-learningowych.
 6. Promowanie stosowania TIK w nauczaniu, np. poprzez e-learning.
 7. Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polaków żyjących poza granicami kraju.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele i kadra zarządzająca instytucji partnerskich, łącznie około 65 osób. Parterami projektu są: MODM w Białymstoku (Polska), Przedszkole w Mejszagole (Litwa), Szkoła Polska w Barcelonie i Tarragonie (Hiszpania), Stowarzyszenie ProPolonia (Belgia), Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu (Wielka Brytania), Polska Sobotnia Szkoła w Moss (Norwegia).

Uczestnicy będą brać udział w szkoleniach i warsztatach, współtworzyć materiały dydaktyczne, wypracowywać rezultaty pracy intelektualnej oraz prowadzić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Z ramienia koordynatora uczestnikami będą pracownicy merytoryczni instytucji odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie doskonalenia. Ze szkoleń e-learningowych oraz wypracowanych materiałów korzystać będą również wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół polonijnych. Stworzony program doskonalenia będzie wykorzystany przez instytucje i stowarzyszenia działające w zakresie oświaty polonijnej. Pośrednio działania projektowe obejmą dodatkowo około 400 osób.

Aby osiągnąć zakładane cele projektu partnerzy zaplanowali następujące działania:

 • międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem i pracą nad rezultatami
 • międzynarodowe spotkania służące szkoleniom kadry instytucji partnerskich, podczas których przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń oraz elementy job shadowing
 • wspólne działania partnerów w celu wytworzenia produktów pracy intelektualnej projektu w tym:
  – opracowanie kursów e-learning. dostępnych na platformie Moodle
  – opracowanie programu doskonalenia nauczyciela polonijnego oraz pakietu metodyczno-dydaktycznego dla nauczycieli polonijnych
 • utworzenie strony www projektu, za pomocą której udostępnione zostaną wypracowane materiały w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Osiągnięte rezultaty, w szczególności program doskonalenia zawodowego, pakiet metodyczno-dydaktyczny oraz kursy e-learning., zostaną zaprezentowane podczas seminariów i konferencji zaplanowanych w końcowej fazie projektu. Odbiorcami będą nauczyciele oraz kadra zarządzająca stowarzyszeń i organizacji zajmujących się oświatą polonijną. Zasoby będą również udostępnione wszystkim zainteresowanym do pobrania ze strony internetowej projektu.


Żłobek – przedszkole w Mejszagole ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 10.05.19 – 14.05.19 w Foreningen Barna Polen w Moss (Norwegia)

Erasmus_2019-03 (2 MB)

Żłobek-Przedszkole w Mejszagole ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 15.02.19 – 19.02.19 w Bristolu (Wlk. Brytania). Więcej informacji w załączniku.

Erasmus_2018_10 (3 MB)

„Nauczyciele też się uczą”
Żłobek – Przedszkole w Mejszagole realizuje projekt programu Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”.
Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami polonijnymi z pięciu europejskich państw: Wlk. Brytanią, Belgią, Norwegią, Hiszpanią i naszym przedszkolem. Więcej informacji w załączniku

Erasmus+_2018_03 (205 KB)

Żłobek – Przedszkole w Mejszagole ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 24.05.18 – 29.05.18 w Torredembarze (Hiszpania). Więcej informacji w załączniku

Erasmus+_2018_02.pdf (3 MB)

Żłobek – przedszkole w Mejszagole ogłasza nabór uczestników do projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej.
Pierwsza mobilność zagraniczna odbędzie się w kraju koordynatora projektu: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku (Polska). Wyjazd zostanie zorganizowany w terminie 04 – 10 lutego 2018 i będzie trwał 7 dni (w tym pierwszy (1, tj. 04.02.18) i ostatni (7, tj. 10.02.18) dzień przeznaczony na podróż). Więcej informacji w załączniku

Erasmus+_2018_01.pdf (3 MB)

Żłobek – przedszkole w Mejszagole ogłasza nabór uczestników szkolenia dla kadry organizacji partnerskich w ramach projektu „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor edukacja szkolna, akcja K02 – projekty strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Szkolenie odbędzie się w dniach 17.01.20 – 21.01.20 w Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs w Geel (Belgia). Więcej informacji w załączniku.

Erasmus_2019-09 (736 KB)