Uprzejmie zapraszamy na XXIV Święto Plonów Rejonu Wileńskiego