Regulamin

Regulamin Przedszkola-żłobka w Mejszagole (dalej – regulamin) reguluje formę prawną Przedszkola-żłobka w Mejszagole w Rej. Wileńskim (dalej – przedszkole-żłobek) oraz określa: jego właściciela, instytucję wykonawczą realizującą prawa i obowiązki właściciela, siedzibę, grupy, podstawowe przeznaczenie, język i formy nauczania, podstawę prawną działalności, zakres, rodzaj, cel, zadania, funkcje, prawa i obowiązki przedszkola-żłobka, organizację działalności i zarządzanie, samorządność, nabór pracowników, procedury wypłat wynagrodzeń, certyfikację, źródła funduszy i tryb ich wykorzystania, kontrolę działalności finansowej, tryb reorganizacji, likwidacji lub przekształcenia.

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio nuostatai (304 KB)