Oferta

Główny obszar działalności – edukacja

Placówka oferuje wychowanie w grupach przedszkolnych.

Języki nauczania: litewski, polski.

Dzieci przygotowujące się do edukacji wczesnoszkolnej kształcone są w grupach mieszanych według programu edukacji wczesnoszkolnej.

W placówce działają 4 grupy – 2 grupy przedszkolne mogące przyjąć w sumie 40 dzieci w wieku 3-6 lat (do 20 osób w każdej grupie) oraz 2 grupy żłobkowe, mogące przyjąć w sumie 30 dzieci w wieku 1,5-3 lat (do 15 osób w każdej grupie).

Działalność Żłobka-Przedszkola w Mejszagole oparta jest na Konstytucji Republiki Litewskiej, Ustawie o systemie oświaty Republiki Litewskiej, Konwencji o Prawach Dziecka ONZ, uchwałach Rządu RL, aktach normatywnych Ministerstwa Oświaty i Nauki RL, normach i przepisach higieniczno-sanitarnych dla placówek przedszkolnych, orzeczeniach Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zarządzeniach i innych aktach prawnych wydawanych przez Dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz wewnętrznych przepisach żłobka-przedszkola.

Organizacja kształcenia przedszkolnego odbywa się w oparciu o program wychowania przedszkolnego Żłobka-Przedszkola-w Mejszagole.