Dyliźansem po Europie

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Przedszkolacy również na zajęciach muzycznych uczcili tą datę. Przeżyliśmy krótkie lekcje języków obcych poprzez muzykę Europejską. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek m.in. na temat Włoch, Hiszpanii, Grecji, Francji, Polski i Litwy. Poznaliśmy muzykę, instrumenty muzyczne krajów Europy, zwroty podstawowych słów. Europejski Dzień Języków to doskonała okazja, żeby uświadomić dzieciom, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa znajomość języków obcych i poprzez atrakcyjną formę obchodów zachęcić ich do nauki. A dzięki tablicy interaktywnej zajęcia odbyły się jeszcze atrakcyjniejsze. Dzieci poznały równieź mapę, godło i flagę. Celem tych zajęć było pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów.To było dla nas niezwykle pouczające.