MIĘDZYNARODOWA WIRTUALNA WYSTAWA TWÓRCZA „KOTYLIONY DLA OJCZYZNY”

"Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron świata, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel-miłość do Ojczyzny".
R. Dmowski

W ramach projektu „Ojczyzna to taka kraina, która się w sercu zaczyna” Żłobek – Przedszkole w Mejszagole zorganizował międzynarodową wirtualną wystawę twórczą pod tytułem „Kotyliony dla Ojczyzny”.
W wirtualnej wystawie wzięli udział nauczyciele wraz z dziećmi z 61 placówek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z całej Litwy oraz organizacje partnerskie uczestniczące w projekcie Erasmus+„Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu”.
Celem wirtualnej wystawy było pielęgnowanie miłości do ojczyzny poprzez twórczą ekspresję. Wszystkie prace zostały umieszczone na stronie internetowej https://www.maisiagalosdarzelis.lt/ oraz w Facebooku - Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w wirtualnej wystawie twórczej „Kotyliony dla Ojczyzny”.

https://read.bookcreator.com/XQMDv8CXc1hO7a9ht4wt2s6fCy92/1jzW2jF1TkqrvNI29G8jOQ
https://read.bookcreator.com/XQMDv8CXc1hO7a9ht4wt2s6fCy92/zJZ22EEORf6ZFgIvMFXrhw

Starszy nauczyciel Grażyna Szwajkowskaja