„Najpiękniejsze kwiaty dla Mamy”

Kiedy ogrody są ozdobione pierwszymi kwiatami na wiosnę, Dzień Matki przychodzi do naszego domu. A jaka uczta bez kwiatów? Wszyscy pamiętają piosenkę „Ty, moja mamo, pierwsze kwiatki Ci...”. To kwiaty, ich kwiaty często stają się pierwszymi darami, które małe dzieci dają matkom w ich najważniejszym dniu – w pierwszą niedzielę maja. Dzieci okazują miłość i wdzięczność swoim wspaniałym, wyjątkowym matkom, babciom – dając prezenty.
Od marca do maja odbył się krótkoterminowy projekt „Najpiękniejsze kwiaty dla mamy” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolym.
Celem projektu było w genialnym, kreatywnym, odważnym eksperymencie wyhodować kwiaty. ponad 18 placówek wzięło udział w projekcie.
Serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom i dzieciom zaangażowanym za kreatywność w projekcie krótkoterminowym.
Wierzymy, że te dni dobroci, czułości i miłości pomogły dzieciom jeszcze bardziej zrozumieć, jak ważna jest dla nich Mama i jak ważne jest jej szanowanie i kochanie.

Starszy nauczyciel Grażyna Szwaikowskaja