Dzielenie się dobrymi doświadczeniami zawodowymi

Żłobek-Przedszkole w Mejszagole uczestniczy w międzynarodowym projekcie Erasmus + "Polska szkoła na emigracji. Kompetentny nauczyciel, kreatywny uczeń - klucz do sukcesu". W ramach tego projektu nauczyciele oraz dyrektor przedszkola mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach w Białymstoku, na które przybyli również przedstawiciele szkół polonijnych z różnych krajów. Wszyscy uczestnicy projektu brali udział w szkoleniach oraz warsztatach, a także dzielili się doświadczeniem, prowadząc zajęcia z dziećmi w przedszkolu.
23 września w żłobku - przedszkolu logopeda Krystyna Śnieżko i nauczycielka muzyki Edita Staniulionienė podzieliły się wiedzą ze szkoleń i warsztatów, które odbyły się w Białymstoku.
Logopeda Krystyna Śnieżko zaprezentowała temat: „Lapbook - innowacyjne metody”, opowiadając, co to jest Lapbook i jak go wykonać z dziećmi.
Nauczycielka muzyki Edita Staniulionienė przedstawiła temat: „Różnorodność inteligencji” według H. Gardnera, podkreślając to, że teoria H. Gardnera jest ważna ze względu na jej praktyczne zastosowanie w edukacji dzieci oraz w uczeniu się i wyborze kierunku życia w przyszłości.
Najzabawniejszą częścią była druga część dzielenia się doświadczeniem – zabawy ruchowe. Panie przedstawiły zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza oraz inne zabawy ruchowe, a wszyscy pedagodzy musieli zabawić się wspólnie.
Myślę, że takie dzielenie się wiedzą z kursów uzupełnia bagaż pedagogiczny o nowe doświadczenia i przypomina o zapomnianych wiadomościach.