O świętości na wesoło

W przededniu Dnia Wszystkich Świętych przedszkolacy wybrały się na wycieczkę do Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole.
Spotkanie rozpoczęło się od rozmowy z dziećmi o tym, że każdy może być święty. Następnie Józefa Markiewicz przybliżyła dzieciom osobę ks. Prałata Józefa Obrembskiego, ponieważ rozpoczęły się starania o to, żeby ksiądz Prałat został wyniesiony na ołtarze. Dzieci zobaczyły, jak ksiądz żył, z kim się spotykał. Fragment filmu, który dzieci obejrzały, pokazał, że ksiądz był osobą uśmiechniętą, pogodnie nastawioną do życia. Poprzez grę w interaktywnym stole dzieci poznały patrona Mejszagoły, św. Antoniego, św. Jana Pawła II, św. Kazimierza, patrona Litwy i innych. Na melodię piosenki „Święty uśmiechnięty“ dzieci ubrane w korony zatańczyły taniec z ruchami, jako analogię do „Balu Wszystkich Świętych“. Jak przystoi na bal, nie zabrakło też poczęstunku.

Wychowawczyni Józefa