"Piękne słowa, uśmiechy, przyjaźń, dobre uczynki w naszej codziennej rutynie”

Porozumienie bez przemocy nazywane jest komunikacją empatyczną lub językiem serca. Zostało stworzone przez amerykańskiego psychologa Marshalla B. Rosenberga i ma na celu wspieranie dialogu między ludźmi.
W dniach 8-26 marca w przedszkolu została zorganizowana akcja „Bez przemocy”. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem przemocy. Miała ona pokazać dzieciom niebezpieczeństwa wynikające z agresywnych zachowań, nauczyć, jak zapobiegać wszelkim przejawom przemocy. Także angażowaliśmy wszystkich do zastanowienia się nad własnym zachowaniem i dokonania jego zmian.
W tym roku wybraliśmy hasło: "Piękne słowa, uśmiechy, przyjaźń, dobre uczynki w naszej codziennej rutynie”.
Tematyka eliminowania agresywnego zachowania dominowała na zajęciach wychowawczych. Nauczyciele przeprowadzali w grupach pogadanki tematyczne dotyczące przemocy, wartości i uczuć, takich jak szacunek do drugiego człowieka, tolerancja, dobroć, miłość. W te dni, ale tak naprawdę i w każde inne, przyświecać powinna nam jedna zasada – zasada unikania przemocy.
Miesiąc ten był jedną z bardzo ważnych lekcji, która jest początkiem do poruszania się w świecie pełnym różnych emocji, uczuć i wartości.
Bardzo dziękujemy wszystkim wychowawcom grup przedszkola za aktywne włączenie się do powyższej akcji.
Starszy nauczyciel Grażyna Szwajkowskaja