„Sięgam mądrości z książek”

„My przedszkolaki, tobie, książko, przyrzekamy, że szanować cię będziemy, krzywdy zrobić ci nie damy.
Obowiązków czytelnika przestrzegać będziemy pilnie. I z twych rad, i z twych mądrości od dziś korzystać usilnie”.
W piątek 16 kwietnia dzieci z grupy „Krasnoludki” wybrały się do biblioteki. Poznały drogę, jaką pokonać musi książka, aby trafić do czytelnika. Dowiedziały się od pani bibliotekarki, jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, jak należy się w niej zachowywać i jak chronić książki przed zniszczeniem. Pani Alina również przeczytała nam jedną z książeczek oraz pokazała, jak wiele jest gatunków książek dla dzieci.
Czytanie książek - to najlepsze, co możemy dać dziecku. Wspólna lektura nie tylko uspokaja i wycisza, ale daje mu to, co najważniejsze – bliski kontakt emocjonalny z rodzicami.
W podziękowaniu za gościnne przyjęcie przedszkolaki podarowały swoją własną narysowaną książkę oraz laurkę ze słowami wdzięczności. A pani bibliotekarka obdarowała dzieci słodkościami.
Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, za co serdecznie dziękujemy.

Starszy nauczyciel G. Szwajkowskaja