„Tworzenie książki”

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
Wisława Szymborska
Przez cały tydzień dzieci z grup „Krasnoludki“ i „Motylki“ wraz z rodzicami obchodzili Światowy Dzień Książki. Głównym celem obchodów było budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć oraz kształtowanie wyobraźni, wzbogacanie wrażeń, spostrzeżeń, myślenia i mowy.
W ramach projektu „Ojczyzna to taka kraina, która się w sercu zaczyna” dzieci obejrzały prezentację „Jak zbudowana jest książka”, poznały zasady korzystania z książek. Codziennie słuchały czytanych bajek, opowiadań, poezji. Zachęcałyśmy rodziców wraz z dziećmi do tworzenia swojej własnej książki. Aż w końcu powstał piękny „Pamiętnik stworzonych książek”.
Dziękujemy serdecznie rodzicom i dzieciom za aktywny i kreatywny udział oraz współpracę.

Starszy nauczyciel Grażyna Szwaikowskaja