Upowszechnianie dobrych praktyk

1 marca 2016 r. w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole spotkali sie przedstawiciele placówek przedszkolnych z Wilna oraz rejonów solecznickiego i wileńskiego, biorący udział w cyklu szkoleń „Mali badacze – wprowadzenie do metodyki badań naukowych. Jak rozwijać podstawowe umiejętności dzieci“, aby wymienić się przykładami dobrych praktyk w zakresie ,,Stosowania naukowych metod badawczych w placówce przedszkolnej“. Uczestników przywitała dyrektor Żłobka-Przedszkola w Mejszagole Ivona Marija Matveiko oraz koncert wychowanków. Goście mieli również możliwość obejrzenia pomieszczeń siedziby przedszkola.

Spotkanie i dzielenie się dobrymi praktykami było udane – uczestnicy, wygłaszając referaty, dzielili się swoim doświadczeniami w stosowaniu metodyki badań naukowych w pracy z dziećmi i rozwijaniu ich kluczowych umiejętności.

Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych, pedagog społeczny
Celina Buinovska