Zajęcie edukacyjne w muzeum

W poniedziałek 10 kwietnia przedszkolaki z grupy „Krasnoludki“ i „Biedronki“ mieli edukacyjne zajęcie pod tytułem ,,Męka i zmartwychwstanie Chrystusa”. Chrystus umarł za grzechy świata. Przez bardzo trudne cierpienie, zrobił to po to, żeby ludzie mogli żyć. Pomagał biednym i umarł za swoje dobre uczynki. Przedszkolakom Pani Józefa opowiedziała o męce Chrystusa, jak niedobrzy ludzie go biczowali, do głowy wbili wieniec cierniowy i ukrzyżowali. Żeby nie było to tak boleśnie i cierpiąco dla Chrystusa, dzieci wieniec cierniowy upiększyli kwiatkami i do każdego kwiatka włożyli swój dobry uczynek przedszkolaka. Także nauczyli się piosenki, która poucza być dobrymi i obdarza innych swą dobrocią.

Serdecznie dziękujemy dla Pani Józefy Markiewicz kierowniczce muzeum im. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego za współpracę.

Starszy wychowawca Lilija Cejko