Komitety rodzicielskie

Komitet rodzicielski grupy „Biedronki“

Jolanta Lapinskaja
Irena Achverdašvili
Rasa Jačnik

Komitet rodzicielski grupy „Krasnoludki“

Inesa Jankun
Eva Jackevič
Božena Jakubėnienė