Działalność

Podstawowym obszarem naszej działalności jest edukacja. Placówka oferuje wychowanie w grupach przedszkolnych i grupach zerówkowych (przygotowanie do edukacji wczesnoszkolnej).

Działalność Przedszkola-żłobka w Mejszagole oparta jest na Konstytucji Republiki Litewskiej, ustawie o systemie oświaty Republiki Litewskiej, Konwencja o prawach dziecka ONZ, uchwałami Rządu RL, aktami normatywnymi Ministerstwa Oświaty i Nauki RL, normami i przepisami higieniczno-sanitarnymi dla placówek przedszkolnych, orzeczeniami Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zarządzeniami i innymi aktami prawnymi wydawanymi przez Dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, wewnętrznymi przepisami Przedszkola-żłobka.

Organizacja kształcenia realizowana jest zgodnie z programem wychowania przedszkolnego Przedszkola-żłobka w Mejszagole.