Przetargi publiczne

Uproszczone procedury przetargowe realizowane są zgodnie z: ustawą o zamówieniach publicznych, przepisami Przedszkola-żłobka w Mejszagole dotyczących uproszczonych zamówień publicznych, innymi ustawami i aktami prawnymi. Uproszczone procedury przetargowe realizowane są w zgodzie z zasadami równości, niedyskryminacji, przejrzystości, wzajemnego uznawania i proporcjonalności, poufności i bezstronności.

Dowiedz się więcej tutaj »