Mokymai tėvams

Šiuo metu Vilniaus rajone Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis vykdomas projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“. Galime pasidžiaugti, kad galimybę dalyvauti šio projekto organizuojamuose pozityvios tėvystės mokymuose turi ir mūsų lopšelio-darželio ugdytinių tėvai. Net keturis sausio mėnesio vakarus, trečiadieniais, mokymų dalyvių grupė renkasi lopšelio-darželio salėje. Jie diskutuoja, sužino apie vaikų ir tėvų ryšio stiprinimą, auklėjimo būdus, iškilusių problemų sprendimo alternatyvas ir kt. Mokymus tėvams veda psichologas.

Mokytoja Daina Jermak