Darbo taryba

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis lopšelio-darželio darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Darbo tarybos sudėtis:
Pirmininkė Nerija Četrauskaitė.
Sekretorė Karolina Misevič.
Narė Daiva Jurevič.

Darbo tarybos darbo reglamentas (1 MB)

Informacija atnaujinta