Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė Celina Buinovska
Pirmininko pavaduotoja mokytoja Daina Jermak
Sekretorė IU mokytoja Inga Rudžionienė
Narės: vyresnioji IU mokytoja Lilija Ceiko, logopedė Kristina Snežko, vyresnioji IU mokytoja Karolina Misevič

Vaiko gerovės komisija:

  • įtraukia visą lopšelio-darželio bendruomenę į prevencinį darbą;
  • organizuoja įvairius prevencinius renginius;
  • analizuoja ugdytinių smurto, patyčių atvejus jų artimoje aplinkoje;
  • laiku nustato vaikų specialiuosius poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padeda tinkamai jas spręsti;
  • konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, sveikatingumo, saugumo užtikrinimo ir kitais atvejais.

Lopšelio-darželio patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašo vykdymo grupė

Pirmininkė mokytoja Daina Jermak
Narės: logopedė Kristina Snežko, vyresnioji mokytoja Gražina Švaikovskaja

Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio interneto svetainėje

Direktorė Ivona Marija Matveiko,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Celina Buinovska

Mobingo ir psichologinio smurto darbe darbo grupė

Pirmininkė mokytoja Karolina Misevič
Narės: meninio ugdymo (šokio) mokytoja Viktorija Piatkova, mokytojo padėjėja Irena Jurkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimo darbo grupė

Pirmininkė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Celina Buinovska
Narės: IU mokytoja metodininkė Gražina Švaikovskaja, meninio ugdymo mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė, IU vyresnioji mokytoja Daina Jermak

Vidaus audito vykdymo darbo grupė

Pirmininkė – meninio ugdymo (muzikos) mokytoja metodininkė Edita Staniulionienė
Narės: IU mokytoja Viktorija Miskelovič, meninio ugdymo (šokio) vyresnioji mokytoja Viktorija Piatkova

Informacija atnaujinta