Maitinimas

pienasvaisiai.lt

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Vaikai maitinami tris kartus per dieną.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti 15 dienų valgiaraščiai, su kuriais tėvai gali susipažinti el. dienyne, grupių stenduose ir interneto svetainėje:

15-os dienų valgiaraštis (4 MB)

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas remiantis šiais teisės aktais:

Lopšelis-darželis dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje:

  • AB „Žemaitijos pienas“;
  • UAB „Vaisiai Jums“.

Informacija apie mokinių maitinimą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje

Informacija atnaujinta