Darželis – tai vaiko vartai į platųjį pasaulį, todėl mes suprantame didelę atsakomybę ne tik sukurti jam saugią aplinką, bet ir suteikti jam tinkamus pagrindus tolesniems gyvenimo etapams...

Laisvos darbo vietos

Dėkojame už paramą, skiriant 2 % GPM

Mūsų diplomai ir padėkos