Darželis – tai vaiko vartai į platųjį pasaulį, todėl mes suprantame didelę atsakomybę ne tik sukurti jam saugią aplinką, bet ir suteikti jam tinkamus pagrindus tolesniems gyvenimo etapams...

Przedszkole – to brama dziecka w szeroki świat, więc rozumiemy wielką odpowiedzialność nie tylko do tworzenia bezpiecznego środowiska dla niego, ale i do przekazania odpowiednich podstaw dla dalszych etapów jego życia...

ELIIS erasmus Tėvų linija

Reikalingas (-a) lietuvių kalbos mokytojas (-a) darbui grupėse lenkų ugdomąja kalba

Reikalingas (-a) ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) lietuvių ugdomąja kalba

Reikalingas (-a) mokytojas (-a) lietuvių kalbos ugdymui pagal tautinių mažumų ikimokyklinio ugdymo programą

Dėkojame už paramą, skiriant 2 % GPM

Mūsų diplomai ir padėkos