Projektai

2023-2024 metų projektai

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

W wyniku realizacji zadania: wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie, zostały osiągnięte cele:
1. Doposażenie sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i narzędzia terapeutyczne, tworząc możliwość realizacji przyjętego programu wczesnoprzedszkolnego.

PROJEKT ZIARNO POLSKOSCI ZASIEWANE W MAŁYCH SERCACH (264 KB)

Polska – Ojczyzna naszego ducha, którą powinniśmy kochać i szanować. Od wielu lat wychowując dzieci, staramy się pielęgnować polskie tradycje. Od najmłodszych lat przedszkole uczy odpowiednich postaw i wzorców patriotycznych. Tradycja jest niezwykle cenną spuścizną, pozostawioną nam przez naszych przodków. Zapominając o polskich tradycjach, nie stworzymy dobrego świata dla naszych pociech oraz przyszłych pokoleń. Dzieci, w których nie zostanie zaszczepiona miłość do ojczyzny, wrażliwość na piękno, wartość, jaką stanowi rodzina, szacunek do osób starszych i dziedzictwa narodowego, nie będą kierowały się w życiu kodeksem moralnym. Brak przywiązania do tradycji i czerpania z jej dorobku doprowadzi do zatracenia tożsamości narodowej. Od nas – nauczycieli zależy, czy dopuścimy do takiej sytuacji.

PROJEKT „ODPOWIEDNIE OTOCZENIE – KREATYWNE DZIECKO“ JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD STOWARZYSZENIA „ODRA-NIEMEN“ I KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW W RAMACH PROJEKTU „POLACY AKTYWNI NA CAŁYM ŚWIECIE. POLONIJNY KONKURS REGRANTINGOWY 2023“

Dotacja 9000,00 PLN.
Termin projektu: 1 września 2023 r. – 30 listopada 2023 r.
Zadanie projektu – wyposażenie przestrzeni korytarzy Żłobka-Przedszkola w Mejszagole w celu stworzenia środowiska instytucjonalnego spełniającego współczesne wymagania i zaspokajającego potrzeby autoekspresji i zatrudnienia 34 wychowanków. Podczas projektu planuję się wyposażyć korytarze przedszkola na przestrzeni 20 m (długości) w ścianki manipulacyjne, sensoryczne, lustrzane itp. (dalej – ścianka). W realizację projektu zaangażowani będą członkowie społeczności Żłobka-przedszkola – nauczyciele i pracownicy (17 osób). Będą wykorzystane zasoby kadrowe i rzeczowe – nauczyciele wraz z pomocnicami wychowawczyń nieodpłatnie stworzą 8 ścianek do głównego korytarza przedszkola, natomiast za projektowe dotacje planuje się nabyć jeszcze 8 ścianek do korytarzy, aby wychowankowie mogli się kształcić poza terytorium własnej grupy. Oczekuje się, że wzbogacenie ścian korytarzy o nowoczesne narzędzia edukacyjne nie tylko poszerzy możliwości edukacyjne, ale też poprawi estetykę placówki.
Ogółem przewiduje się wzbogacić korytarze przedszkola w 16 ścianek. Przez nauczycieli i pomocnice wychowawczyń przygotowane i z dotacji projektu kupione oraz przymocowane w korytarzach przedszkola ścianki umożliwią dzieciom swobodne majsterkowanie, wyzwolą kreatywność i znacznie przyśpieszają rozwój maluchów. Także ścianki motywują dzieci do codziennego rozwijania umiejętności logicznego myślenia, funkcji motorycznych, spostrzegawczości i koncentracji.
Wyposażenie ścian korytarzy o nowoczesne narzędzia edukacyjne – ścianki – nie tylko poszerzy obszary edukacyjne, ale też poprawi estetykę placówki – placówka stanie się bardziej nowoczesną, etstetyczną i bardziej przyjazną dla dzieci. Korytarze zostaną wykorzystane do celów uczenia się – miejscem do codziennej wspólnej czy samodzielnej rozwijającej zabawy i poznawania świata przez maluchy za pomocą jednocześnie zmysłu dotyku, słuchu i wzroku. Będą stworzone sprzyjające dla dzieci warunki na zmianę środowiska – będą mogli kształcić się poza granicą grupy.

PROJEKTAS „ATITINKAMA APLINKA – KREATYVUS VAIKAS“, FINANSUOJAMAS ASOCIACIJOS „ODRA-NIEMEN“ IR LENKIJOS MINISTRO PIRMININKO KANCELIARIJOS LĖŠOMIS

DOTACIJA – 9000,00 PLN
Siekiant įgyvendinti lopšelio-darželio strateginį prioritetą „Moderni, saugi ir sveika vaikų ugdymosi aplinka, atitinkanti šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus ir įstaigos bendruomenės narių poreikius“ inicijuotas projektas „Atitinkama aplinka – kreatyvus vaikas“. Į projekto realizavimą bus įtraukti lopšelio-darželio bendruomenės nariai. Pedagogai su mokytojų padėjėjais sukurs po vieną edukacinę priemonę, kuriomis bus praturtintos lopšelio-darželio koridorių sienos. Taip pat projekto metu numatoma įsigyti naujų edukacinių priemonių (manipuliacinių, taktilinių, veidrodinių ir kt. lentų) iš asmeninių lėšų. Tikimasi, kad koridorių sienų praturtinimas šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis praplės ugdomąsias zonas – ugdytiniai galės ugdytis už grupės ribų, bei pagerins įstaigos estetiką – įstaiga taps gražesnė ir draugiškesnė vaikams.
Projekto tikslas – atnaujinti lopšelio-darželio koridorius siekiant sukurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią, vaikų saviraiškos ir užimtumo poreikius tenkinančią įstaigos aplinką.
Uždaviniai – įsigyti 8 vnt. iš projekto dotacijos ir pagaminti mažiausiai 8 vnt. naujų edukacinių priemonių (manipuliacinės, magnetinės, taktilinės sensorinės ir kt. lentos) ir įrengti įstaigos koridoriuose.
Projekto trukmė: 2023-09-01–2023-11-30.
2023-09-08

Projektas PENKIOS DIENOS SU OBUOLIU (272 KB)

Sveikata – unikali vertybė, gamtos dovanota žmogui. Vokiečių filosofas Artūras Šopenhaueris yra pasakęs, kad ,,sveikata taip pranoksta visas kitas gyvenimo vertybes, kad visai sveikas skurdžius laimingesnis už ligotą karalių“. Sveiko gyvenimo įpročių ugdymas nuo pat vaikystės yra bene pats svarbiausias sveikatos stiprinimo veiksnys, nes žinios, geri įgūdžiai ir pavyzdžiai yra reikalingi tam, kad galėtume įvertinti ir išsiugdyti teigiamas nuostatas bei pajusti atsakomybę už savo sveikatą. Ugdymo įstaiga yra palanki vieta puoselėti vaikų sveikatą, formuoti gyvenimo įgūdžius. Naudingiausi produktai mūsų organizmui yra lietuviški vaisiai, o populiariausi iš jų – obuoliai.

Trumpalaikis projektas „Mes mažieji Lietuvos piliečiai“ (239 KB)

Projekto tikslas – kelti lietuvių kalbos prestižą ir ugdytinių ugdymosi motyvaciją skleidžiant vaikams žinias apie Lietuvą ir lietuvių kalbą.
2023 metais vasario–kovo mėnesiais eilinį kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje vyko Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių valstybinės kalbos inspekcijos duomenimis, vasario 16 – kovo 11 d. organizuojama daugybė renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, kelti lietuvių kalbos prestižą. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis nusprendė ir šiais metais prisijungti prie Lietuvių kalbos dienų renginių įgyvendinant trumpalaikį projektą „Mes mažieji Lietuvos piliečiai“.

MES MAŽIEJI LIETUVOS PILIEČIAI (2 MB)

Projektas SNIEGO DIENA (240 KB)

Kai lauke žvarbu ar pagaliau pasninga – pats metas su vaikais susiruošti į gamtą. Žiemą lauke galima nuveikti daugybę įdomių dalykų – net įprastas kiemas gali tapti nuotaikingų žaidimų ir atradimų vieta. Tačiau tam, kad vaikai išbandytų naujų veiklų ir lavinančių žaidimų, reikalinga ir suaugusiųjų pagalba.

Projektas „Tyrinėju ir atrandu“ (383 KB)

STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) metodas vis dažniau atkeliauja ir į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Taikant STEAM metodą vaikai skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, papildant estetikos, jutiminio ir emocinio patyrimo aspektus. Vaikai nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui. Tyrinėdami atidžiai stebi, klausosi, liečia, domisi.

,,ADVENTO PASLAPTYS“ (212 KB)

Nors adventas yra ramybės bei susikaupimo laikotarpis, tačiau tam, kad jį leistum smagiai, nebūtina kelti linksmybių. Anuomet buvo priimta visam kaimui susirinkti kas vakarą vienoje troboje, dirbti ramius darbus, pavyzdžiui, siūti, siuvinėti, verpti, vyti vyžas ir pan., o taip pat advento dainas dainuoti, burti, žaisti advento žaidimus. Tai – keturių savaičių laikotarpis, įprasminantis šios gražios šventės laukimą.

„Saulės baterijų, karštam vandeniui paruošti, įrengimas Maišiagalos vaikų lopšelyje - darželyje“ (162 KB)

Vykdant projektą Maišiagalos vaikų lopšelis – darželis prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

„Noriu augti kultūros ir tradicijų apsuptyje“ (356 KB)

Projekto tikslas – remti kultūros savitumą, tradicijų išsaugojimą, organizuojant renginius ir puoselėti aplinką Vilniaus rajono Maišiagalos sen. Maišiagalos miestelyje, įgyjant įrangą renginių organizavimui, aplinkos tvarkymui.

Informacija atnaujinta