Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio darbuotojų 2020 m. darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2020 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius12001,12
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą6,21370,59
Mokytojo padėjėjas5865,92
Virėjas1,5865,92

Darbuotojo, kuris vienintelis lopšelyje-darželyje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Informacija atnaujinta