Darbo užmokestis

Vadovaudamiesi LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1261 „Dėl LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, pateikiame informaciją apie Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio darbuotojų 2023 m. darbo užmokestį.

Pareigybės pavadinimasEtatų skaičius2023 metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Direktorius12923.92
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą6,781647,90
Meninio ugdymo mokytojas11770,72
Mokytojo padėjėjas61113.21
Lietuvių kalbos mokytojas0,28451.57
Virėjas1,51113.21
Informatikas inžinierius0,25307,60
Kiemsargis0,7MMA
Einamojo rem. darbininkas0,5MMA
Sargas2MMA

Darbuotojo, kuris vienintelis lopšelyje-darželyje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Informacija atnaujinta