Projektai 2022–2023 m.

Trumpalaikis projektas „Mes mažieji Lietuvos piliečiai“ (239 KB)

Projekto tikslas – kelti lietuvių kalbos prestižą ir ugdytinių ugdymosi motyvaciją skleidžiant vaikams žinias apie Lietuvą ir lietuvių kalbą.
2023 metais vasario–kovo mėnesiais eilinį kartą visoje Lietuvoje ir užsienyje vyko Lietuvių kalbos dienos. Lietuvių valstybinės kalbos inspekcijos duomenimis, vasario 16 – kovo 11 d. organizuojama daugybė renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, kelti lietuvių kalbos prestižą. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis nusprendė ir šiais metais prisijungti prie Lietuvių kalbos dienų renginių įgyvendinant trumpalaikį projektą „Mes mažieji Lietuvos piliečiai“.

MES MAŽIEJI LIETUVOS PILIEČIAI (2 MB)

Projektas SNIEGO DIENA (240 KB)

Kai lauke žvarbu ar pagaliau pasninga – pats metas su vaikais susiruošti į gamtą. Žiemą lauke galima nuveikti daugybę įdomių dalykų – net įprastas kiemas gali tapti nuotaikingų žaidimų ir atradimų vieta. Tačiau tam, kad vaikai išbandytų naujų veiklų ir lavinančių žaidimų, reikalinga ir suaugusiųjų pagalba.

Projektas „Tyrinėju ir atrandu“ (383 KB)

STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika) metodas vis dažniau atkeliauja ir į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Taikant STEAM metodą vaikai skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, papildant estetikos, jutiminio ir emocinio patyrimo aspektus. Vaikai nori sužinoti, išmokti, suprasti, kas vyksta aplinkui. Tyrinėdami atidžiai stebi, klausosi, liečia, domisi.

,,ADVENTO PASLAPTYS“ (212 KB)

Nors adventas yra ramybės bei susikaupimo laikotarpis, tačiau tam, kad jį leistum smagiai, nebūtina kelti linksmybių. Anuomet buvo priimta visam kaimui susirinkti kas vakarą vienoje troboje, dirbti ramius darbus, pavyzdžiui, siūti, siuvinėti, verpti, vyti vyžas ir pan., o taip pat advento dainas dainuoti, burti, žaisti advento žaidimus. Tai – keturių savaičių laikotarpis, įprasminantis šios gražios šventės laukimą.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

W wyniku realizacji zadania: wsparcie bieżącej działalności przedszkoli i grup przedszkolnych z polskim językiem nauczania na Litwie, zostały osiągnięte cele:

  1. Doposażenie sal przedszkolnych w pomoce metodyczne i meble, tworząc możliwość realizacji przyjętego programu wczesnoprzedszkolnego.
  2. Reprezentowanie placówki podczas IV Targów Edukacyjnych w Wilnie.

„Saulės baterijų, karštam vandeniui paruošti, įrengimas Maišiagalos vaikų lopšelyje - darželyje“ (162 KB)

Vykdant projektą Maišiagalos vaikų lopšelis – darželis prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo bei išlaidų šildymui sumažinimo.

„Noriu augti kultūros ir tradicijų apsuptyje“ (356 KB)

Projekto tikslas – remti kultūros savitumą, tradicijų išsaugojimą, organizuojant renginius ir puoselėti aplinką Vilniaus rajono Maišiagalos sen. Maišiagalos miestelyje, įgyjant įrangą renginių organizavimui, aplinkos tvarkymui.

Informacija atnaujinta