Projektai 2014–2015 m.

„Mažųjų noras augti sveikai“ (75 KB)

Przedszkole jest optymalnym miejscem dla rozpaczęcia działalności w zakresie edukacji zdrowotnej.
Dziecko przebywające w przedszkolu zdobywa podstawowe informacje i umiejętności, niezbędne do wzmacniania zdrowia w sposób naturalny w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi i wypoczynkiem.

„Atliekas rūšiuoju ir linksmai sportuoju“ (82 KB)

Mūsų planetoje Žemėje yra visko, ko reikia, kad galėtų gyventi įvairiausios gyvybės formos: augmenija, gyvūnija ir žmonės. Labai gaila, jog daugelį metų žmonės nesusimąstė, kad Žemę reikia saugoti, neteršti jos savo rankomis, kad dažnai elgiamės labai neatsakingai ir neapgalvotai. Kiekvienas žmogus privalo rūpintis savo aplinka. Laikas išmokti nešiukšlinti, rūšiuoti buitines atliekas. Yra daug dalykų, kuriuos mes turėtume įprasti daryti ir tokiu būdu pagelbėti Žemei. Mažesniems vaikams sunku suprasti ekologijos svarbą ir tai, kad kiekvienas žmogus tiesiogiai daro poveikį aplinkai. Mes, projekto organizatoriai, siekiame, kad jau ikimokyklinio amžiaus vaikai suprastų, jog reikia saugoti gamtą, artimiausią aplinką kurioje gyvena, nes tik švarioje ir saugioje aplinkoje jie gali užaugti sveiki. Vaikai turi išmokti saugoti gamtą, ja rūpintis, kad kiekvienas šalies kampelis būtų išsaugotas ateities kartoms.

„Kad vaiko ir medžio širdys susikalbėtų“ (101 KB)

Poszerzanie wiadomości środowiska leśnego, zapoznanie z korzyściami i znaczeniem lasu dla ludzi, krztałtowanie włściwych zachowań wobec środowiska leśnego.

Plokščiapėdystės prevencija darželyje „Sagučių takelis“ (76 KB)

Plokščiapėdystė – vienas iš dažniausiai pasitaikančių vaikų judesio ir padėties sutrikimų. Tai yra ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų problema. Šiame amžiaus tarpsnyje ypač intensyviai auga ir vystosi judamasis aparatas, formuojasi atskiros jo dalys, todėl labai svarbu plokščiapėdystės profilaktiką pradėti kuo anksčiau. Siekiant, kad įgimtos ar įgytos deformacijos neprogresuotų, reikia kuo anksčiau jas diagnozuoti. Būtina, pasitelkent auklėtoju bei tėvu pagalbą, sudaryti sąlygas vaikų plokščiapėdystės prevencijai ir korekcijai.

„Tark žodelį, tark dar vieną“ (107 KB)

Vis daugėja vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, todėl nutariau įgyvendinti prevencinį projektą „Tark žodėlį tark dar vieną“. Projekto, metu bus sudaromos palankios sąlygos vaikams mankštinti rankų pirštus grupėje, logopedinių užsiėmimų metu ir namuose, lavins smulkiąją motoriką, mokysis taisyklingai kvėpuoti, atlikti žaidybinę artikuliacinę mankštą, lavins girdimąjį suvokimą taikant alternatyvius ir kūrybiškus metodus, lavins bendravimo su bendraamžiais įgūdžius. Šiame projekte dalyvaus Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio grupių ugdytiniai. Visus pratimus atliks ne iš karto, o kiekvieną mėnesį keičiant darbo metodiką ar žaidimo pobūdį. Tai darydami (kūrybiškai žaisdami su vaikais) taikysime ankstyvąją prevenciją kalbos ugdyme. Galėsime sužinoti, koks darbo metodas gali padėti vaikui geriau tarti garsus, anksčiau kalbėti, užbėgti už akių įvairiems kalbos ir komunikacijos sutrikimams ar sumažinti jų tikimybę. Tuo pačiu suteiksime vaikui daugiau džiaugsmo įvairia veikla ir pozityvumo jų ugdyme. Taikydami įvairius prevencinius būdus, vyks glaudus bendradarbiavimas (tėvai – logopedas – auklėtojai).

„Būk saugus kelyje“ (96 KB)

Atėjus rudeniui, ir sutrumpėjus dienai – padidėja rizika patekti į nelaimingą atsitikimą kelyje.Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugaus eismo įgūdžius formuoja ne tik darželio pedagogai, bet ir tėvai, šeimos nariai, todėl jie privalo gerai mokėti kelių eismo taisykles, išmanyti, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų, padėti vaikams įgyti praktinių įgūdžių. Mažojo žmogaus elgsena tik formuojasi, todėl nuo mūsų rūpesčio ir gero pavyzdžio priklausys rezultatai.

„Iš tautosakos lobynų II“ (84 KB)

Projekto tikslas padėti vaikui pažinti muzikinę kultūrą, ugdant pagarbą liaudies ir profesionaliajai muzikai, pagilinti įvairiapusę vaiko patirtį, formuoti atitinkamas nuostatas per vertybių ir estetinį jo santykį su muzika, praplėsti ir įtvirtinti neverbalines emocinio bendravimo priemones, plėtoti estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, tautinės savimonės pradmenis, naudojant įvairią liaudies kūrybą, švenčių, vakaronių tradicijas, apeigas, palydimas muzika.

„Stiprūs mūsų dantukai“ (92 KB)

Vaikų sveikata yra labai svarbus dalykas, mes suaugę privalome rūpintis, kad mažieji auktų sveiki. Tėvai ir auklėtojai visomis priemonėmis stengiasi apsaugot savo vaikus nuo negalavimų.
Privalu rūpintis ne tik bendra sveikata, bet ir dantukais. Prižiūrėti dantis būtina pradėi nuo pat mažumės, tik išdygus pirmajam.
Šiomis dienomis vaikų dantų higiena kelia nerimą. Tyrimais išaiškinta, kad Lietuvoje beveik 70 proc. trimečių ir daugiau kaip 90 proc. šešiamečių vaikų dantų jau pažeisti ėduonies. Šie skaičiai iš ties parodo didelius šios problemos mąstus. Tėvai negali vieni visokeriopai pasirūpinti vaikučių dantukų sveikata, dėl to kovoje su šią problema tėvai ir pedagogai privalo susivienyti ir ugdyti mažųjų supratimą apie dantukų priežiūra.
Vaikui pradėjus lankyti lopšelį – darželį svarbus bendradarbiavimas tarp tėvų ir pedagogų. Be abejo, tėvų dalyvavimui sveikatos ugdymo procese įtaką daro auklėtojo pasirengimas, jo nuostatos į tėvus kaip bendradarbiavimo partnerius, gebėjimas įtraukti šeimą į vaikų sveikatos ugdymo procesą.
Svarbus yra suvokimas, kad neprižiūrimi dantukai gali virsti visa gyvenimo problema, dėl to reikia rūpintis jais dabar.

„Kocham Polskę od przedszkola“ (103 KB)

Przygotowywanie obchodów ważnych dat i świątt dla historii Polski . Kształtowanie patriotyzmu nawiązując do tradycji narodu polskiego na Wileńszczyźnie.

Informacija atnaujinta