Viešieji pirkimai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas bei Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašas

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).

Pirkimų skelbimai (CVP IS)

Viešųjų pirkimų tarnyba

Sprendimai neatlikti pirkimo naudojantis CPO paslaugomis
Paaiškinimai dėl pirkimo neatlikimo per centrinę perkančiąją organizaciją (CPO):
Informacija ruošiama.

Informacija atnaujinta