Ikimokyklinis ugdymas

Šiandienos ikimokyklinių institucijų veikla išsiplėtė tiek turinio, tiek funkcine prasme: ikimokyklinis ugdymas neatsiejamas nuo globalizacijos procesų visuomenėje, o tai reikalauja lanksčių ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtros – grupių modelių, programų įvairovės, atitinkančios tiek visuomenės, tiek tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, lūkesčius:

  • teikti kokybišką ugdymą, parengti vaikus mokyklai;
  • sudaryti galimybę tėvams tęsti profesinę veiklą, siekti karjeros;
  • teikti šeimoms pedagoginę, psichologinę pagalbą ir socialinę paramą.

Ugdymo tikslas – kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa 2020-09-01 (724 KB)

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Ikimokyklinio ugdymo portalas.

Informacija atnaujinta