Veiklos sritys

Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ugdymas.

Mokymo kalbos: lietuvių, lenkų.

Lopšelyje-darželyje veikia 4 grupės, galinčios priimti 40 mišraus (3–5 m.) amžiaus vaikų (po 20 kiekvienoje grupėje) ir 2 lopšelinės grupės, galinčios priimti 30 vaikų 2–3 m. amžiaus (po 15 kiekvienoje grupėje).

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Ikimokyklinių įstaigų įrengimų sanitarijos ir higienos taisyklėmis ir normomis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Lopšelis-darželis ugdymą organizuoja vadovaudamasis Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa.

Informacija atnaujinta