Projektai 2016–2017 m.

„Nuo mažens mokausi saugoti gamtą“ (278 KB)

Kasmet Lietuvoje susidaro apie milijonas tonų buitinių atliekų ir jų kiekis didėja bauginančiais mastais – vidutiniškai 15 procentų per metus. Neišrūšiuotos atliekos vežamos į sąvartynus, jie greitai pildosi, teršiama aplinka, o tuomet kyla grėsmė ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai. Atliekų rūšiavimo įgūdžius geriausia skiepyti nuo mažų dienų. Tuomet žmogus imlus naujovėms, o vaikystėje ar jaunystėje susiformavę įpročiai paprastai išlieka visam gyvenimui. Šiuo projektu siekiame išmokyti vaikus ne tik rūšiuoti atliekas, bet ir sodinti augalus, juos prižiūrėti.

„Aš žinau, kaip elgtis kelyje!“ (274 KB)

Keliuose įvyksta nelaimingų atsitikimų, kur nukenčia vaikai nesugebėję įvertinti rizikingos situacijos ar atsiradusio pavojaus. Suaugusiųjų pareiga apsaugoti vaiką nuo tykančių pavojų kelyje bei mokyti vaikus, kaip išvengti nelaimingų atsitikimų. Nuo mažens jiems būtina aiškinti saugaus eismo taisyklių reikšmę, pratinti tinkamai elgtis gatvėje, kieme, transporto priemonėse.

„Augu su knyga“ (194 KB)

Šio projekto metu bus ugdoma vaiko pagarba knygai, skatinama šeimas atrasti laiko pabūti kartu skaitant ir kuriant knygas. Vaikai susipažins su knygų įvairove: senomis knygomis, naujomis, bet „kitokiomis“ knygelėmis, pagamintomis iš audinio, plastiko ar kt. Projekto metu bus siekiama perskaityti kuo įvairesnių ir įdomesnių tekstų, atitinkančių vaikų amžių. Taip pat vaikučių laukia išvyka į biblioteką, kur jie pamatys daug knygų, išklausys bibliotekininkės pasakojimą. Tikiuosi, kad šio projekto metu plėsis vaikų žodynas, lavės fantazija, ugdysis vaikų pažintiniai, meniniai ir socialiniai gebėjimai. Ir, žinoma, patirsime gerų emocijų.

„Bawiły się dzieci paluszkami“ (192 KB)

O tym jak ważne jest przytulanie czy głaskanie wiedziały już nasze babci, biorąc nas na kolana, bawiąc się w „koci-łapci“. Zabawy paluszkowe niezwykle pozytywnie wpływają na rozwój dziecka, rozwijają motorykę małą, mają pozytywny wpływ na rozwój mowy dziecka, zaspokajają potrzeby psychiczne i emocjonalne.

„Duona ne vėju ateina“ (189 KB)

Nuolat liesdami kvepiančios duonos riekes priprantame prie jos kaip prie oro ir seniai neberenkame trupinių nuo stalo į saują. Vis rečiau prisimename duonos kepimo papročius, mįsles, patarles ir priežodžius, dainas, muzikinius ratelius – žaidimus apie duoną. Dažnai pamirštame duonos kainą. Yra vaikų, nežinančių,kaip duonelė auga, iš ko ir kaip kepama duona. Vaikai turi augti neabejingi tautinėms vertybėms, nes tauta be praeities- tarsi medis be šaknų, tvirtybės. Šis projektas sudaro palankias sąlygas kiekvienam vaikui, sužinoti duonos kelią – nuo grūdelio iki duonos kepalo ant mūsų stalo, dalyvauti duonos kepimo procese, išmokti liaudies dainų, žaidimų, patarlių, mįslių apie duoną, bei jos auginimą, patirti sėkmę, pasireikšti iniciatyvumui, kūrybiškumui, pasijusti reikšminga tautos dalimi.

„Etnokultūros vertybės – būsimos asmenybės pamatas“ (194 KB)

Šio projekto metu lopšelio-darželio ugdytiniai susipažins su tam tikromis etnokultūros rūšimis: tradiciniais amatais, tautodaile ir svarbiausiomis kalendorinėmis šventėmis. Vaikai lankysis Maišiagalos kun. J. Obrembskio muziejuje, kuriame dalyvaus edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose svarbiausioms metų kalendorinėms šventėms pasiruošti ir paminėti: Visų šventųjų dieną, šv. Kūčias ir šv. Velykas. Kalendorinių švenčių šventimas leis vaikams pajusti laiko tėkmę. Taip pat projekto metu bus bendradarbiaujama su Maišiagalos tradicinių amatų centru, kuriame ugdytiniai su savo tėvais turės galimybę dalyvauti bendruose užsiėmimuose: mokysis gaminti verbas, muilą, susipažins su karpinių menu.

„Judesio laboratorija“ (194 KB)

„Judesio laboratorijoje“ organizuosiu bendrus tėvų ir vaikų šokio-judesio užsiėmimus, kurių metu vaikai ir tėvai tikslingai praleis laiką, pabus draugę, įgys naujos patirties. Bus panaudotos skirtingos šokio technikos. Pratimai yra įvairaus intensyvumo bei sudėtingumo, jie atliekami skirtingu ritmu. Užsiėmimų metu ugdomas lankstumas, raumenų jėga ir ištvermingumas, pusiausvyra, koordinacija. Fizinis ugdymas gerina protinę brandą. Vaiko dalyvavimas grupiniuose judesio užsiėmimuose skatina jį mąstyti. Be to, fizinė veikla yra glaudžiai susijusi su tokiais intelektualiais veiksniais kaip proto budrumas ir susikaupimas, kas yra svarbu ne tik vaikams bet ir jų tėveliams.

„Judrus ir linksmas liežuvis“ (291 KB)

Vis dažniau stebimas vaikų rišliosios kalbos skurdumas, neišlavėjimas. Todėl tikslinga tokia projektinė veikla, kurios metu visapusiškai būtų lavinama komunikacijos kompetencija, todėl nutariau įgyvendinti prevencinį projektą „Judrus ir linksmas liežuvis“. Projekto, metu bus sudaromos palankios sąlygos vaikams mokytis bendrauti, kurti ir inscenizuoti pasakas, istorijas taip tobulins rišliąją kalbą. Šiame projekte dalyvaus Maišiagalos vaikų lopšelio - darželio grupių ugdytiniai. Kūrybiškai žaisdami su vaikais taikysime ankstyvąją prevenciją kalbos ugdyme. Tuo pačiu suteiksime vaikui daugiau džiaugsmo įvairia veikla ir pozityvumo jų ugdyme. Taikydami įvairius prevencinius būdus, vyks glaudus bendradarbiavimas (tėvai – logopedas – auklėtojai).

„Lietuva graži, nes įvairi“ (203 KB)

Žiemos pabaigoje ir pavasario pradžioje nusimato daug lietuviams svarbių švenčių – Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. Tai puiki proga per pačių vaikų patyrimą ugdytis pilietiškumą ir tautiškumą, geriau pažinti savo gimtąją šalį. Todėl su ikimokyklinės grupės vaikais įgyvendinsime projektą – „Lietuva graži, nes įvairi“.

„Mali przyjaciele lasu II“ (184 KB)

Celem głównym orojektu jest uczyć dzieci miłości do przyrody, uczyć spotrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je i przestrzegać, by tego piękna nie niszczyły.

„Menų pavasaris“ (207 KB)

Šio projekto metu sieksime supažindinti vaikus su muzikos, meno pasauliu, nes vaikystė be dainų, šokių, žaidimų, piešinių, teatro, amatų neįsivaizduojama. Garsinė saviraiška yra neatsiejama vaikų žaidimų bei meninės saviraiškos kūrybos dalis. Pedagogės padedami vaikai gali išreikšti savo jausmus ne tik žodžiais, bet garsais ir judesiais – menais. Skatinti spontanišką meninę raišką. Sudaryti sąlygas išreikšti meninius kūrybinius poreikius ir gebėjimus. Skatinti fizinį aktyvumą. Ugdyti vaidinamos pasakos įgūdžius. Išbandytų įvairių rūšių žaidimus – pačių sugalvotus ir suaugusių sumanytus. Skatinti būti pakančiam kitų kūrybinei raiškai ir ją gerbti.

„Paukštelių“ grupės projektas „Vandens lašelis“ (194 KB)

Su vandeniu susiduriame kasdien, mūsų diena prasideda nuo prisilietimo prie vandens, o vakare jis palydi mus ramiam miegui.Vanduo ne tik naudingas jis tiesiog būtinas mūsų gyvenime. Juk kiekvieną dieną prausiamės, malšiname troškulį, plauname, laistome, gaminame valgyti visam tam reikalingas vanduo.
Hipokratas yra pasakęs, kad: „Vandenyje – sveikata“. Šis teiginys yra trumpas, bet kartu ir be galo išsamus. Vaikai jau nuo ankstyvo amžiaus turi būti mokomi apie vandens naudą žmogaus organizmui, gyvūnams ir kitai gyvajai gamtai. Vartodamas vandenį žmogus stiprina savo organizmą, padeda jam kovoti su virusais.
Su šiuo projektu darželyje sieksime, kad vaikai išmoktų vertinti ir tausoti vandenį. Jie turėtų suprasti, kas nutiktų mūsų planetai praradus pagrindinę vertybę ir gyvybės šaltinį – vandenį. Saugokime ir vertinkime gamtos mums suteiktą dovaną.

„Žodis širdin kelią suranda“ (192 KB)

Gimtoji kalba turi didelį poveikį vaiko vystymuisi, skatina socialinę ir emocinę raidą, padeda perimti tautos vertybes. Išlavėjusi kalba laiduoja geresnius vaiko ugdymosi pasiekimus. Ja išsakomi norai, prašymai, reiškiamos emocijos. Kalbėdamiesi gauname ir perduodame informaciją. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis yra ugdymo įstaiga daugiakalbėje aplinkoje, ugdytiniai turi puikią galimybę, ne tik lavinti savo gimtąją kalbą, bet ir išmokti lietuvių, lenkų, rusų kalbas. Tačiau kyla pavojus nemokėti taisyklingai kalbėti nė viena kalba. Šis projektas sudaro puikias sąlygas turtinti vaikų gimtosios kalbos žodyną, lavinti šnekamąją kalbą. Kalbos lavinimas yra neatsiejama visos vaikų ugdomosios veiklos dalis. Kalba lavinama, tobulinama ir turtinama visą dieną: lipdant, piešiant, statant statinius ar dėliojant figūrėles ant stalo ar stebint aplinką.

Informacija atnaujinta