Prevencinė veikla

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (393 KB)

Lopšelyje-darželyje įgyvendinamos socialinių ir emocinių įgūdžių bei kompetencijų ugdymo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir kitos prevencinės programos, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją bei sveikos gyvensenos skatinimą:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

2023 M. ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCINIŲ UŽSIĖMIMŲ PLANAS (PDF) (202 KB)

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

2023 M. GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ PLANAS (PDF) (218 KB)

Vaikų emocinio raštingumo ugdymas

EMOCINIO RAŠTINGUMO DIDINIMO VAIKŲ GRUPĖSE UŽSIĖMIMŲ PLANAS 2023 (PDF) (272 KB)

Kasmet kovo mėnesį organizuojama akcija „Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ"

  1. 2024 metų akcijos akimirkos
  2. 2023 metų akcijos akimirkos
  3. 2021 metų akcijos akimirkos
  4. Daugiau informacijos apie akciją.
Informacija atnaujinta