Paskatinimai ir apdovanojimai

Informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis, informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.


Informacija atnaujinta