Nuostatai

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio – darželio nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, lopšelio-darželio grupę, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką, atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio nuostatai (304 KB)

Informacija atnaujinta