Paslaugos

Vaikų priėmimas

Vilniaus rajone pradeda veikti centralizuota elektroninė vaikų registracijos į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sistema.
Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tvarkos >

Maitinimo organizavimas

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ir 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. V-1430 „Įsakymo dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. Lapkričio 11 d. Įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimais.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Vaikai maitinami tris kartus per dieną.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279 ir aprašo pakeitimu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-395.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti 15 dienų valgiaraščiai, su kuriais tėvai gali susipažinti grupių stenduose ir interneto svetainėje:

15-os dienų valgiaraštis (4 MB)

Informacija atnaujinta