Mokėjimo tvarka

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą lopšelyje-darželyje nustatomas vadovaujantis „Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu“, patvirtintu Vilniaus r. savivaldybės tarybos:

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą nustatymo tvarkos aprašas (189 KB)

Tėvai (globėjai), turintys teisę į lengvatą, turi užpildyti prašymą, bei visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, ir pateikti įstaigos direktoriui ar grupės, kurią lanko vaikas, auklėtojui nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Socialinės paramos skyriaus dėl pašalpos skyrimo šeimai.
Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša įstaigos direktoriui.

Prašymas dėl užmokesčio lengvatų taikymo (337 KB)

Informacija atnaujinta