Dėkojame už bendradarbiavimą

Džiaugiamės, kad UAB „Litpolstar“ prisimena ir remia mūsų darželį.
Dėkojame direktoriui Viktorui Petkui už bendradarbiavimą.