Dėl vaikų priėmimo į Maišiagalos vaikų lopšelį-darželį 2017–2018 m. m.

Remiantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatomis ir Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio tarybos posėdžio 2017-03-24 protokolo Nr. 2 nutarimu, vaikai į lopšelį-darželį nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. bus priimami, jei kalendoriniais metais jiems sueis 2 metai.
Administracijos informacija