Informacija dėl privalomų vaikų atostogų

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu (pridedamas) pakeisti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai. Dėl pradinio ugdymo bus analogiškas įsakymas. Šiuo metu sprendžiama dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Taip pat pranešame, kad visos numatytos olimpiados ir kiti renginiai stabdomi dviem savaitėms. Apie renginių perkėlimą informacija bus atsiųsta.

Pateikiame Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje pateiktą informaciją (pridedama).

Informuojame, kad ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustačius infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas.

Artimiausiu metu bus sprendžiama, kaip bus atnaujinamas ugdymo procesas. Viena iš realiausių alternatyvų – nuotolinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams, atitinkamai – nuotolinis darbas mokytojams. Instrukcijas/rekomendacijas pateiks ŠMSM.

Pagarbiai,
Janina Klimaševska,
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Ministro įsakymas (142 KB)

Informacija (108 KB)