Informuojame!

Remdamiesi LRV nutarimu (2020-10-26 Nr. 1177 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“) ir esant didėjančiam COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo pavojui, Maišiagalos vaikų lopšelyje-darželyje nuo 2020 m. lapkričio 4 d.:

  • Ugdytinius atlydintiems asmenims draudžiama užeiti į įstaigos patalpas (net jei durys yra nerakintos). Prašome skambinti į durų skambutį (prieš tai dezinfekavus rankas). Vaikus prie durų priims ir atiduos mokytojos ir mokytojų padėjėjos.
  • Visa informacija tėvams teikiama darželio ir grupių telefonais.

Primename, kad:

  • Lopšelio-darželio teritorijoje ugdytinius atlydintys suaugusieji privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt. priemones) bei laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
  • Draudžiama ugdymo procese dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių.

Administracija