Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio darbas vasaros laikotarpiu

Remdamiesi bendros tėvų apklausos duomenimis ir lopšelio-darželio tarybos posėdžio, vykusio 2015-04-21, protokolo Nr. 5 nutarimu, informuojame, kad:

  1. Lopšelis-darželis uždaromas nuo 2014-07-01 iki 2014-07-31.
  2. Birželio 1–30 d. dirbs 4 grupės: „Drugelių“, „Paukštelių“, „Nykštukų“ ir „Boružėlių“.
  3. Rugpjūčio 1–21 d. dirbs 2 grupės:
    I. „Drugelių“, „Paukštelių“,
    II. „Nykštukų“ ir „Boružėlių“.
  4. 4. Rugpjūčio 24–31 d. dirbs 4 grupės: „Drugelių“, „Paukštelių“, „Nykštukų“ ir „Boružėlių“.

Administracija